Zuid-Afrika geïnteresseerd in RIJK

Op maandag 14 oktober jl. kreeg Stichting RIJK bezoek van een hoge delegatie uit verschillende Zuid-Afrikaanse gemeenten en provincies, die op ‘learning journey’ was langs best practices in Nederland. Zij wilden zich laten informeren over de manier waarop RIJK haar organisatie heeft opgezet en inkoop effectief en professioneel heeft georganiseerd in samenwerking met haar gemeenten. Na de interesse van de Europese Commissie samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de inkoopmethode van RIJK in 2018, heeft het verhaal over haar expertise zich verder verteld tot ver voorbij de horizon.

Voor RIJK een bijzondere eer om als best practice gezien te worden en deze delegatie op het gemeentehuis in Heemstede te mogen ontvangen. Burgemeester Astrid Nienhuis opende de bijeenkomst, waarna er verschillende presentaties werden gehouden, door o.a. Ditmar Waterman (Directeur RIJK), Ron de Vries (Relatie- en Ambitiemanager RIJK), Irene Gijzen (Jurist RIJK) en Roeland Kalshoven (Inkoper RIJK).

 

 

 

 

 

De burgemeester sprak tijdens haar openingswoord vol lof over de jarenlange samenwerking met RIJK. Over de uitdagingen, gezamenlijke doelen en meerwaarde van de inkooporganisatie. Ze grapte in het Engels dat RIJK vertaald naar het Engels ‘rich’ betekent. En dat hoewel de organisatie niet rijk is omdat het een stichting is, zij zich wel rijk voelt door de samenwerking met RIJK.

Daarna werd stap voor stap, aan de hand van presentaties, een inkijkje gegeven in de keuken van RIJK. Belangrijkste inzicht voor de Zuid-Afrikanen was hoe de organisatie luistert naar de behoeftes van haar gemeenten, om van daaruit ondersteuning te bieden en de krachten te bundelen, zonder winstbejag. Dat eerste was een echte eyeopener, maar deed de Zuid-Afrikanen ook beseffen dat er nog een lange weg te gaan is doordat ongeoorloofde beïnvloeding nog altijd speelt en het algemeen belang vaak niet voorop staat. Maar de eerste stappen zijn gezet. Want alles begint met kennis en die kennis kun je delen. Persoonlijk en deskundig, volgens de kernwaarde van RIJK.

“A great session! I see the organisation as a key “support” mechanism in improving local government, not only in the Netherlands but globally!” (Girish Daya)